dimecres, 11 de juliol de 2007

MATALASSOS

Material i preus

Material Quantiat Preu (eur) Comprat a:
Espuma densitat 30 150x42x10 cm 4 96 Tapisser
Tapissat de les espumes 4 160
Slingues 3m
2 2,5 Ferreteria
Anelles i rematxes 4 2 Carrosser de camions

Eines

Ganivet, rotulador i paper

Treball

Només les 2 peces laterals se'ls hi ha de donar forma. Per fer-ho agafer paper i calquem la forma de la tapa superior dels caixons. Un cop dibuixat retallem el paper i calquem el contorn sobre cada una de les espumes. Amb un ganivet llarg i llis (QUE NO TINGUI DENTS!!!) es talla l'espuma.

peça central

peça esquerra

peça dreta
Hi ha la possibilitat de penjar al sostre els matalassos amb uns pops i col·locant unes anelles amb rematxes. Per fer-ho caldrà una màquina de rematxar i broca de metall per fer els forats. També 2 slingues primes que es podran tensar ben fort.

anella per penjar