divendres, 22 de juny de 2007

CAIXONS I FUSTA CENTRAL

Material i preus

Material Quantiat Preu (eur) Comprat a:
Tauler calabó 250x122x20mm 2 98.44 + 4(serrat) + IVA Fustes
Llistó flandes/avet 35x35x4.20mm 1 3.78+ IVA
Frontissa piano llautó 40mm 1.10m 2 4.40 + IVA
Frontissa piano llautó 40mm 0.70m 2 2.24 + IVA
Cargols estrella 1,26 4 caixes 5.40 + IVA
Fulles serra caladora 5 4.99 + IVA
Cargols 7x50mm allen 50 unitats 3.76 + IVA Ferreteria
Puntes de ferro 2x35 zincat 1 caixa 0.63 + IVA
Escaire angle 100x100mm 1 caixa 2.17 + IVA
Escaire plana zincada 80x80mm 1 caixa 1.57 + IVA
Placa zincada 80x20mm 1 caixa 1.23 + IVA
Cargols fusta 3.5x20 1 caixa 0.95 + IVA
Cargols fusta 3.0x20 1 caixa 0.95 + IVA
Bernís Lasur XYLAZEL 750ml 1 15.45 AKI
Fons XYLAZEL 750ml 1 8.95
Brotxa 1 5.95
Llistó fusta palet 150x10x3 1 0 taller
Cargols xapa 3,9x13mm 30 0.37 + IVA
Llistó fusta palet 50x10x3 1 0
Espuma 1 0 amic

Eines

Serra caladora, vàries fulles per la serra, serrutxo, taladro, broca per cargols allen, broca circumferència, martell, 3 o 4 serjants, tornavís d'estrella, clau allen, brotxa

Treball

Tallar les fustes de manera que n'hi hagi 2 de cada:
PEÇA

ALÇADA (cm)

AMPLADA (cm)

tap darrera seients
41
33
tap portó
41
29
tap costat
41
126.5
tapa superior
135
47
pota darrera seients
37.5
3.5
pota portó
35.5
3.5
llistó travesser
3.5
116
costella dalt
10
28
costella baix (gruix 2cm)
14
33
llisto recolza tapa (meitat fusta palet)
4
28.5
llisto recolza fustes travesseres (1/2 fusta palet)
4
131
fusta central
72
55
fusta central
72
55
fusta central petita
72
45Pel muntatge seguim els següents passos (construcció caixó dret, simètic per l'esquerra):
 1. Tap darrera seients + pota darrera seients
  • ajustem la pota de manera que el costat llarg dret (vist des de l'interior del caixó) del tap coincideixi amb el costat més extern de la pota i que la pota recolzi al terra
  • aguantem les peces en aquesta posició utilitzan un parell de puntes
  • marquem el centre de la pota per la part exterior del tap i comptant des d'uns 3-4cm de l'extrem superior i inferior de la pota repartim on aniran 3 cargols
  • amb el taladro amb la broca per cargols allen fem els 3 forats on hem marcat.
  • cargolem els 3 cargols amb la clau allen
 2. Tap darrera seients + tap costat
  • s'ajusten bé les dues peces
  • aguantem les peces en aquesta posició utilitzan un parell de puntes
  • marquem el centre de la fusta per la part exterior del tap i comptant des d'uns 3-4cm de l'extrem superior i inferior on aniran 3 cargols
  • amb el taladro amb la broca per cargols allen fem els 3 forats on hem marcat.
  • cargolem els 3 cargols amb la clau allen
 3. detall fixat pota portó + costella baixPota portó + costella baix
  • s'ajustada a l'extrem inferior dret de la costella (o superior dret si es vol utilitzar la costella per fixar el caixó a l'estructura, a més això pot fer variar el tamany i forma d'aquesta, possiblement ha de ser en L, veure punt 18.)
  • es fixa en aquesta posició amb unes plaquetes per dues bandes
  • un cop fixada es forada per la part de sota amb el taladre amb broca de cargol allen. Cal marcar primer el centre de la pota. El forat s'ha de fer profund perquè no sobresurti el cargol.
  • es posa el cargol allen
 4. Llistó travesser + pota portó
  • amb les dues peces que hem muntat recolzem el llistó travesser sobre les dues potes
  • un cop està ben ajustada amb la pota que té la costella li posem una placa per la banda del portó
  • després s'hi posa un angle per la part de baix per la part oposada
  • un cop fixada es forada per la part de dalt amb el taladre amb broca de cargol allen
  • es posa el cargol allendetall fixat pota portó + llistó
 5. Llistó travesser + pota darrera seients
  • s'ajusta bé el travesser amb la pota i el tap
  • es fixa un angle per la part de baix del travasser amb la pota
  • es forada per la part del tap amb el taladre amb broca de cargol allen, marcant prèviament el centre del llistó travesser.
  • es posa el cargol allen
 6. Muntatge costella daltdetall costella dalt
  • s'ajusta la costella de manera que coincideixi amb la pota i sobretot que estigui exactament a la mateixa alçada que el tap costat i el llistó travesser
  • marcar 2 cargols per la part del tap costat
  • es forada per la part del tap amb el taladre amb broca de cargol allen
  • es posa els 2 cargol allen
  • marcar 1 cargol per la part del llistó travesser
  • es forada per la part del llistó amb el taladre amb broca de cargol allen
  • es posa el cargol allen
 7. detall corva del tap portó Ajust tap portó a la xapa
  • amb un paper marcar la forma de la corva de la xapa de la furgoneta a la part del portó
  • retallar el paper i marcar sobre la fusta, tenint en compte que la part de baix que es manté recta fa uns 26cm
  • serrar amb la serra caladora la part marcada de la fusta
  • si hi ha algun punt que sobresurt polir amb el serrutxo
 8. Tap portó + tap costat
  • s'ajusten bé les dues peces de manera que el costat que no hem tallat s'enganxi amb el tap costat
  • aguantem les peces en aquesta posició utilitzan un parell de puntes
  • marquem el centre de la fusta per la part exterior del tap i comptant des d'uns 3-4cm de l'extrem superior i inferior on aniran 3 cargols
  • amb el taladro amb la broca per cargols allen fem els 3 forats on hem marcat.
  • cargolem els 3 cargols amb la clau allen
 9. Muntatge llistó recolza tapa
  • s'ajusta el llistó a la part interior del tap darrera seients, de manera que estigui exactament a la mateixa alçada que els 2 taps i el llistó travesser
  • si no s'aguanta bé es claven unes puntes
  • cargolen 3 cargols de fusta amb tornavís al mig del llistó i per la part de dins del caixó   estructura un cop acabat el pas 10
 10. Muntatge llistó recolza fustes travesseres
  • s'ajusta el llistó a la part exterior del tap costat, de manera que estigui exactament a la mateixa alçada que el tap
  • si no s'aguanta bé es claven unes puntes
  • cargolen uns quants cargols de fusta amb tornavís al mig del llistó i per la part exterior del caixóasepcte exterior un cop fet el pas 10
 11. Marcar corbes tapa superior
  • amb paper marcar la corva més pronunciada (la del portó) amb paper. ATENCIÓ!!! amb els doblegs que al passar-ho al pla ens augmentarà les distàncies, si convé es fa un tall vertical al paper.
  • ratallar la forma del paper i marcar-la a la fusta
  • tallar la forma marcada amb la caladora
  • repetir el procés amb la següent corba més pronunciada i anar fent així fins tenir tota la fusta ajustada a la paret
 12. Forats pels cargols a la tapa superior
  • ajustar bé la tapa amb el tap portó i el tap costat, mantenir-lo fixat amb puntes en els extrems
  • sobre la tapa en la part del tap portó, marcar el centre del tap forats per 3 cargols
  • sobre la tapa en la part del tap darrera seients, marcar el centre del tap forats per 3 cargols
  • sobre la tapa en la part del llistó travesser, marcar a 30,5cm del portó costat els forats per 6 cargols
  • es foraden totes les marques amb el taladre amb broca de cargol allen. Convé aprofundir lleugerament els forats perquè els cargols no sobresurtin i quedi una superfície llisa
 13. Tallar tapa de l'arcó
  • a 18'5 cm de l'extrem del portó i a la junta entre el tap costat i el tap darrera seient (uns 108cm des de l) i a 29,5cm del tal costat
 14. Forats per obrir tapa de l'arcó
  • als 2 extrems, però no molt a prop de les cantonades foradar amb broca circumferència d'1cm de raditapa superior i buit de la tapa
 15. Bernissar
  • passar una cap de fons per totes les fustes i cares
  • esperar unes 12 hores
  • fer una capa de bernís a la part exterior de totes les fustes
  • esperarar unes 6 hores
  • fer una capa de bernís a la part interior de totes les fustes
  • deixar secar i airejar com més temps possible, almenys unes 24h
 16. Collar la tapa a l'estructura
  • posar els cargols allen els forats fets a la tapaTapa de l'arcó
 17. detall frontissaFrontissa tapa de l'arcó
  • posar la frontissa a la part de la tapa queda fixa, tenint en compte que estigui ben horitzontal i que quedi uns milímetres per sobre de la base per tal que la tapa no fregui i quedi ben ajustada al tancar-se
  • collar-la amb els cargols d'estrella 2,6x1,5
  • ajustar la frontissa a la tapa i collar-la amb els cargols estrella 2,6x1,5

 18. Fixar l'arcó a l'estructuraestructura darrera seients
  • desmuntar les anelles de càrrega del terra amb una clau especial que es pot demanar el concessionari VW
  • els retalls de fusta que han sobrat fer unes peces circulars d'uns 8cm de diàmetre i 2cm de gruix
  • foradar les peces de fusta amb broca de 10mm. ULL! el forat ha d'estar descentrat!
  • cal fixar d'alguna manera el caixó als punts de càrrega. Hi ha diferents possibilitats:
   1. La més senzilla, però que NO vaig fer jo, és fer unes costelles a la base del caixó que permetin fer l'anclatge d'aquest. La costella de darrera els seients ha de ser trivial de fer, però la de la part del portó ha de tenir forma de L.
   2. La més complicada, però més ferma és fer unes estructures metàl·liques en forma de dos L que s'ajunten en una platina (que és el coincideix amb el de càrrega del xasis). Veure fotos per fer-se una idea, però cal tallar ferro i saber soldar per fer-les, a més les mides poden variar una mica per tant no les poso. A més caldrà foradar les tapes dels caixons per fixar les estructures.
  • amb un cargol de 10x50mm i una arandela ampla fixem el caixó al xasis
 19. Espuma protectora
  • perquè amb les vibracions la fusta no xoqui contra la xapa posarem espuma a tots els trams on això pugui passar
  • amb un cuter tallem tires de 2cm d'amplada i les anem col·locant on tocadetall espuma
 20. les 3 fustesFusta central
  • si tot encaixa bé no caldrà fer cap modificació a les fustes centrals, sinó caldrà tallar el que calgui
  • ajuntem les fustes amb les frontisses, de manera que la petita es plegui en un sentit i les dues grans en l'altre
resultat final